0,017
Dziś Środa
2023-05-31

Przyjrzyj się, z jakich działalności obecnie wycofują się firmy w Bartodziejach

Aktualizacja: dzisiaj20:25
Zespół OWG-info
Udostępnij artykuł:
MAR_likwidacja firmy_1000x550px.jpg

NA DZISIAJ - 2023-05-31 Przyjrzyj się, z jakich działalności gospodarczych w Bartodziejach obecnie rezygnuje najwięcej firm

Opis
Informacje umieszczone w artykule uwzględniają główny rodzaj działalności gospodarczej określony kodem PKD, podany przez podmiot we właściwym rejestrze, tj. REGON, CEIDG lub KRS. Klasyfikacja PKD zgodna jest z Rozporzędzeniem Rady Ministrów z dnia 24 grudnia 2007 r. (Dz.U. 2007 nr 251 poz. 1885 z pózn. zmianami).
Informacje o PKD w artykule są aktualne, jeśli aktualizują je same podmioty gospodarcze w odpowiednich rejestrach. Nie uwzględniamy informacji o pozostałych rodzajach działalności gospodarczej podmiotu.
Można je znaleźć na stronach wyszukiwarki gospodarczej owg.pl.
Informacje ogólne
1.Analizę wykonano: 2023-05-31 godz: 21:16:47
2.Ilość wszystkich firm w Bartodziejach wynosi: 23
3.Ilość firm AKTYWNYCH w Bartodziejach wynosi: 9
Pierwsze miejsce
Wśród rodzajów działalności gospodarczej, z których w okresie 1-31 maj 2023 zrezygnowało najwięcej aktywnych firm w Bartodziejach, na pierwszym miejscu od końca widzimy Działalność agencji informacyjnych. Liczba firm, które prowadziły tę działalność jako główną, spadła o 0.
Analizując zestawienie 10 działalności gospodarczych o największym spadku w Bartodziejach widzimy dużą różnicę pomiędzy pozycją drugą a pierwszą tego zestawienia.
Drugie miejsce
Na drugiej pozycji jest Pozyskiwanie drewna. Ilość firm, które obecnie wykonują tę działalność, spadła o 0.
Stanowi to 49% w porównaniu do działalności gospodarczej, która odnotowała największy spadek.
Trzecie miejsce
Z kolei na trzeciej pozycji od końca plasuje się Sprzedaż hurtowa paliw i produktów pochodnych. Liczba prowadzących ją firm zmniejszyła się o 0.
Działalności gospodarcze o największym spadku w Bartodziejach za okres 1-31 maj 2023
Miejsce
Nazwa działalności gospodarczej
Spadek ilości firm
${li_top_txt}
1
Działalność agencji informacyjnych
0
2
Pozyskiwanie drewna
0
3
Sprzedaż hurtowa paliw i produktów pochodnych
0
4
Wykonywanie pozostałych robót budowlanych wykończeniowych
0

W REGIONACH Panorama regionu – odkryj, jakie działalności gospodarcze wykonuje coraz mniej firm

Trwa pobieranie danych...

HISTORIA Działalności, których najwięcej ubywało w Bartodziejach w ostatnich miesiącach

Trwa pobieranie danych...

PROGNOZA Sprawdź, jakich rodzajów firm w Bartodziejach ubędzie najwięcej

Trwa pobieranie danych...

Zobacz również: